Какво е ЛАРП

 

  • „ЛАРП“ е нарицателно, произлизащо от английската абревиатура LARP – live action role-playing (game). Преведено означава ролеви игри на живо или ролеви игри на живото действие.
  • ЛАРП е игра, в която играчите приемат роли на  създадени за целта персонажи. Това включва да изглеждат физически като тях, да се изразяват като тях и да постъпват така, както биха постъпили те в дадената ситуация.
  • Действието в играта се развива в предварително зададена от авторите художествена действителност. Тя може да се основава на реални исторически събития (напр. от Средновековна България, Викторианска Англия и т.н.), на известни произведения (напр. романа Война и мир, сериала Игра на тронове и т.н.) или да бъде създадена изцяло от авторите на конкретната игра.
  • Тази предварително зададена художествена действителност е рамката, в която играчите изиграват съответния персонаж и така развиват сюжета, като импровизирано и колективно създават истории.
  • ЛАРП игрите са разнообразни: могат да се играят на открито или на закрито. С малко хора или с много голям брой участници. Да бъдат ориентирани повече към физическото действие – движение, битки, или повече към драматичното действие – житейски ситуации и морални избори.
  • ЛАРП игри се играят от края на 70-те години на миналия век. Днес са разпространени в много държави и региони с техните различия и особености – Западна и Източна Европа, Скандинавие, Русия, САЩ.
  • ЛАРП се играе основно за забавление, но все повече се използва и за други цели: образователни цели (напр. урок по история, развитие на умения за творческо писане); обучение на възрастни (напр. обучение за взимане на решения, обучение по първа помощ, обучение за реакции при неприятни ситуации и др.); корпоративни събития (напр. тимбилдинги, тематични фирмени празненства); психологическа терапия (напр. справяне със стрес, преодоляване на проблемни ситуации).
  • ЛАРП игрите са полезни за: повишаване на интереса към литература и история, увеличаване на знанията по определени теми, изграждане и подобряване на умения в различни области –  общуване, представяне, създаване на творчески продукти; насърчаване на физическата активност; възпитание в отговорност към обществото и околната среда.

Comments are closed.