За нас

Сдружение за ролеви игри ЛАРП – България е юридическо лице с нестопанска цел със седалище в гр. София, регистрирано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 177026261.

Сдружението е учредено през 2016 г. и представлява официално общността на играчите на ролеви игри на живо в България.

Основните дейности на Сдружение за ролеви игри ЛАРП – България включват:

  • организиране и провеждане на ЛАРП игри и други дейности, които включват елементи на ларп игри – симулации, обучения, корпоративни събития и др.;
  • организиране и провеждане на  конференции, семинари и работилници, свързани с ролевите игри;
  • организиране, провеждане и участие в промоционални дейности, които популяризират ларп игрите като полезна дейност за свободното време и метод за обучение.

Основният екип на ЛАРП – България има над десетгодишен опит в провеждането на посочените дейности.

Наши партньори са:

 

Comments are closed.