Сталкер ЛАРП

STALKER LARP (България) е единствената в страната и най-голяма на Балканския полуостров поредица ЛАРП игри в постапокалиптичния жанр. Серията е създадена по мотиви от известния роман Пикник край пътя на братята Аркадий и Борис Стругацки, както и компютърната игра Сталкер. Но през дългите вече 10 години на своето съществуване изгражда изцяло собствена история и игрова механика.

Повече информация за STALKER LARP можете да намерите на:

Comments are closed.