Календар

Events in February 2023

  • Тренировка за новобранци, Южен парк, София

    Тренировка за новобранци, Южен парк, София


    February 5, 2023

    Клувб за ролеви игри "Кралството на седемте хълма" организира отворено събитие, насочено към хора с малко или никакви знания за ЛАРП игрите в страната, но с интерес да посетят такива.

    Повече

Comments are closed.