ЛАРП

28 Май, 2018, 09:49:46 am
Добре дошъл/дошла, Гост. Моля, въведи своето потребителско име или се регистрирай.

ЛАРП България - НОВИНИ

ЛАРП » Профил на Fernando » Покажи участието » Теми

Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Теми - Fernando

Страници: [1]
1
Банка / Банков Бюлетин: Август 2015
« -: 10 Август, 2015, 15:15:11 pm »
С радост бихме искали да ви съобщим, че Банката е на финална права в прехвърлянето на документацията за личните и кланови сметки. Новите данни и архиви са на по-сигурно и по-удобно място, лесно достъпно за потребителите и с повече възможности.
Важно е да се отблежи, че това струваше доста усилия на банковите служители, но гарантираме, че това по никакъв начин няма да повлияе на  финансовото състояние както на клановете, гилдиите, академиите, институти, така и на личните сметки. В най скоро време ще бъдат добавени приходите на клановете за последния месец!

Напомняме, че е силно желателно да проверите вашето налично състояние ПРЕДИ среща със служители на СБС извън клоновете на Банката, защото не винаги можем да проверим вашата актуална информация, поради логистични затруднения и от мерки за сигурност не винаги информацията излиза от трезорите ни.

Също така, с радост обявяваме, че най-много открити сметки има (наравно) в 2 клана. Това са съответно Кралството на Седемте Хълма и Вестителите на Хаоса. Всички открили сметка в тези кланове (отбелязали съответния клан при откриване на сметката) ще получат бонус възнаграждение. Общата стойност която Банката ще дари е над 400 медни монети! Това е доста голяма сума, предвид наскоро стеклите се обстоятелства и финансова криза.
Бонус за най много извършени преводи и транзакции получава Вестителя Zeratul от Вестителите на Хаоса, който ще получи индивидуален бонус, конфиденциален като сума!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!
Лицата LEX, Темпест, Улвар са правили транзакции без да имат открита сметка! Ако до началото на септември 2015 не открият техните сметки всички дебитни транзакции ще бъдат занулени, а кредитните ще бъдат за сметка на Банката, като ще се трупат лихви до откриване на сметка! За момента има само наказателна такса. Следва начисляване на лихви по кредита!

5 лица, които няма да бъдат назовани имат отрицателен баланс в личните си сметки! Съответно нито едно лице не е предупредило за тегленето на кредит. Прехвърлянията няма да бъдат отказани! За момента има само наказателна такса. Следва начисляване на лихви по кредита, ако до 10. септември 2015 не излезнат на положителен финансов резултат. Напомняме, че СБС е готова да кредитира всяко лице, което желае да се занимава със свободна търговия и финансови операции, НО САМО при положение, че бъде поискан кредит от Банката! В противен случай процедурата е аватоматична "Такса: Транзакции без открита сметка" или "Наказателна(падане под лимита)"

Имаме отворена тема, подробно обясняваща кредитната система, СБС винаги е готова да съдейства!
2
До 10 на сто ще бъде лихвата на студентските кредити, съобщи Пресцентъра на СБС след заседанието на кабинета, на което гласува гаранции за студентското кредитиране.
Към момента са изтеглени твърде малко кредити. Сумите, които студентите могат да изтеглят, са до 100 сребърни монети, или 10 златни.  За таксите за обучение и до 500 сребърни монети за издръжка. Изплащането на кредитите става след завършване на специалността в Магическата академия, или Научния Институт „Енигма”. Към момента само СБС има договор с империята за отпускането на студентски кредити. На заседанието си министрите са отпуснали десетки дракони за трансфери към университети и академии, като средствата ще бъдат насочени основно към инженерните и магьосниците и изследователите специалности.

Можете да проверите цените на Магическата академия - обучение и услуги.

3
Тъй като след последната среща анализите показват, че доста хора не са запознати с кредитната и банковата система, бихме искали да ви уведомим, че НЕ МОГАТ да бъдат правени трансфери, ако нямате открита сметка. Също така, имахме не малко случаи на прехвърляне на пари, без лицето да има нужната сума за прехвърляне. Банката би искала да съдейства и да не възпира финансовите потоци, за това транзакциите ще бъдат осъществени, но лицата ще бъдат финансово санкционирани. Прочетете следната информация, за да бъдете винаги с чисто кредитно минало. Открийте своята пъва сметка в СБС и се свържете с нас, ако имате нужда от помощ!

Напоследък все по-чести стават случаите, в които длъжник е допуснал забава в обслужването на задълженията си към банкови и небанкови финансови институции.
Това забавяне впоследствие би могло да окаже негативно влияние при кандидатстване за нов заем. Какво трябва да направят длъжниците с неизрядна кредитна история, включваща минали просрочия и как банките реагират на просрочията, са само част от въпросите, които будят интерес.
На тях ще опитаме да отговорим.
Къде се отразява кредитната задлъжнялост? Информация за кредитната задлъжнялост се набавя от справка в Централен кредитен регистър (ЦКР) към СБС. В нея се съдържа информация, както за текущото състояние на кредитите на кредитоискателя, така и за начина, по който са обслужвани 5 години назад. В регистъра може да бъде намерена информация за заеми, отпуснати не само от банки, но и от небанкови институции и лизингови дружества. Справката за кредитна задлъжнялост показва броя на кредитите и в коя категория или как са обслужвани те.
Познати са 4 вида категории:
Редовен кредит - експозиция В тази категория попадат кредитите, при които не съществуват проблеми в обслужването им. Това са заемите, при които главницата и лихвите се изплащат текущо, със забава до 30 дни, но само когато тази забава е допусната случайно.
Под наблюдение - Това са кредитите, при които са натрупани просрочени плащания по главницата или лихвите, като просрочието е от 31-90 дни. За да бъде класифициран един заем под наблюдение нарушенията по договора за заем трябва да са несъществени. Счита се, че при длъжник с такава забава има вероятност за влошаване във финансовото му състояние.
Необслужван кредит- експозиция За такива се считат кредитите с натрупани просрочени плащания по главницата или лихвите 91-180 дни. Тук са налице значими нарушения в обслужването и се предполага, че длъжникът е с нестабилно финансово състояние, което може да застраши погасяването на задължението.
Загуба - Това са кредити/ експозиции с натрупани просрочия по главницата или лихвите със забава над 180 дни. Това са т.нар. „съдебни кредити“, предмет на съдебно производство срещу длъжника. Тук се счита, че длъжника е обявен в несъстоятелност. Особености на Централния Кредитен Регистър Съществуват някои специфични моменти при отразяването на информацията в ЦКР. Така например корекция в регистъра може да бъде направено единствено от кредитора, който е подал информацията. Макар, че справка може да бъде издадена и от СБС, тя не може да коригира информация за длъжник в регистъра. Друг момент, заслужаващ внимание е това, че справката за кредитна задлъжнялост, издадена от СБС предоставя информация за активни и погасени кредити. Специфичното тук е, че могат да бъдат видени имената на институциите към които клиента има задължения. Да си направят справка в СБС се препоръчва на длъжници, които не помнят в коя институция са теглили кредит или пък не знаят в коя институция имат просрочия. Ако длъжник е погасил изцяло задължението си и не желае да чака обновяване на регистъра може да извади удостоверение, че се е издължил, за да вземе нов кредит. Как банките използват информацията в ЦКР?
Когато получат молба за нов кредит, финансовите институции задължително правят справката в регистъра като част от процеса за разглеждане на кандидатурата. Информацията от справката предоставя ясна представа за кредитната „култура” и история на кандидата, и за това дали са обслужвани както текущите така и вече погасени стари кредити. Текущото състояние на заемите е моментна картина на състоянието на всички кредити на лицето към датата на последния отчетен период. Въпреки, че всеки кредитор има свои собствени правила за кредитиране, по-голямата част от тях не са склонни да отпуснат нов заем, ако текущия статус на длъжника е различен от „редовен“.
Другата част от справката е съставена от информация за посрочия през последните 5 години по активни и вече погасени кредити. Тук справката показва какво се е случвало със заема/заемите, само ако те в определен период от време са били със статус, различен от „редовен“. Тази част от справката също има значение при кандидатстване за нов заем. Ако обаче в миналото длъжник е имал временни проблеми в обслужването на кредита и те са били за малки суми, а текущото състояние на клиента показва, че клиентът е редовен, това няма да окаже негативно влияние върху кандидатурата. Често се случва например длъжник да е забравил или пък да не знае, че съществува годишна такса по кредитна карта, като това излиза като просрочие в ЦКР.
Друг случай е длъжника да е бил в чужбина, поради което не е плащал няколко месеца кредита, след което се връща и погасява всичко дължимо накуп. Това са случаи, в които няма следа от преднамереност в начина на обслужване на задължението и най-вероятно кредиторът би отпуснал кредит. Разбира се кредитната история не бива да се разглежда изолирано от останалите фактори, оказващи влияние дали да бъде одобрено финансиране или не. Такива например са: размер на доказаните доходи, наличие на социално осигурителни и здравни вноски, постоянен трудов договор при настоящия работодател и др.
В последната част от справката се съдържа информация за новоразрешените кредити. Тук се вписват нововъзникналите кредити. По правилник банките и небанковите дружества са длъжни в срок от 5 дни след сключване на нов кредит или при изменение на вече сключен договор за кредит да подадат информация към регистъра.
Защо кредиторите не възприемат добре просрочията по кредити? Кредитната история е ясен показател за финансовото състояние, в което се намира кандидатстващия за финансиране. Друга причина, поради която кредиторите не обичат просрочията е, че банките са длъжни да заделят провизии. Провизията представлява разход, с размера на който банката коригира стойността на кредита. Тя се отделя, когато един кредит е класифициран „под наблюдение”, „необслужван” или „загуба”. Реално тя е длъжна да задели определена сума, която не може да използва, за да реализира доход. Така например при експозиции под наблюдение банката е длъжна да отдели минимум 10% от стойността на кредита. За необслужваните експозиции размера на провизията е не по-малко 50%, а при експозиции, класифицирани като загуба банката провизира 100% от експозицията. От тази гледна точка банката може да откаже финансиране, ако кредитът е бил проблемен в миналото, за да си спести евентуален бъдещ разход. Затова е добре, когато предстои да теглят кредит, хората да си правят сметка и за това, че ако изпаднат в просрочия или спрат да връщат кредита, има голяма вероятност да влошат кредитната си история. Това би означавало, че в следващите 5 години те най-вероятно ще срещнат трудности кандидатствайки за кредит. В тези случаи кредити могат да бъдат отпускани при по-високи лихви от финансови институции за бързо, но рисково кредитиране. Ползването услугите на кредитен консултант значително облекчава процеса на кандидатстване за кредит. Тези специалисти са наясно с изискванията на различните институции и биха могли да предложат адекватно решение.

4
Банка / "Моята първа банкова сметка"
« -: 24 Юли, 2015, 14:17:29 pm »
          С радост бихме искали да ви уведомим, че бе взето решение да стартира кампания по напомняне за откриване на лични банкови сметки за клиенти на Банката. Решението бе дълъг и сложен процес, но резултатът ще бъде улеснение за всички потребители. 
          Създадохме бланкова форма, по която можете да въведете личните си данни, на базата на които ние ще открием вашата сметка, която можете да следите от всеки край на света. Винаги ще имате бърз и лесен достъп до личните си финанси и ще можете да следите баланса на своите сметки, кредити и депозити,както и други услуги предлагани от нас.
          С този проект ние повишаваме сигурността и надеждността на средства Ви, вложенията Ви и цялостния труд положен по спестяванията Ви. Надяваме се да одобрите проекта и да се възползвате максимално бързо.
          Всички активи, пасиви и капитали към този момент се прехвърлят към новите, вече създадени и бъдещите сметки, като гарантираме, че няма промени дори и в една медна монета към ничия сметка.
          Сметките касаещи гилдии, организации, кланове и държави ще бъдат достъпни само и единствено до лидерите на съответните. Те от своя страна, могат да упълномощят (след попълване на декларация и пълномощно, по формуляр на банката) други лица, като съответно да им бъдат дадени права с различен достъп. За достъп до тези сметки, трябва да се свържете ЛИЧНО със служител на СБС от многобройните ни клонове, който ще ви осигури достъп.

Форма за откриване на сметка към СБС

5
Банката на Град Варна има удоволствието да ви уведоми, че след официална покана от страна на Имперския Съвет и с оглед на безопасността на служителите си, Управителният Съвет взе решение да премести седалището и офисите си в град София.

Поради технически причини, съпътстващи любезната покана на ИС, през следващата една седмица всички банкови транзакции са запорирани. В месеците, последващи това решение, са възможни чести технически проблеми с осъществяването на преводи и съживявания, поради необходимостта активите и документацията на банката да бъдат успешно транспортирани от нейните служители от Варна в София.

Извиняваме се предварително за причинените неудобства и напомняме, че това се прави в името на по-качественото обслужване на нашите лоялни клиенти в бъдеще. Всички досегашни влогове, сметки и инвестиции са надлежно защитени и обезпечени с активите на Империята. При оплаквания и технически проблеми, не се колебайте да се обръщате към лорд Ферос, който изпитва изключителна лична загриженост за всеки един поданик на Първа Балканска Империя.

Да живее Империята!

6
С радост бихме искали да ви съобщим резултатите след продажбите на първия пакет акции към Магическата академия.
Резултатите бяха забавени, тъй като трябваше да бъде оформа много документация и да се изчистят всички съмнения и подозрения за спекулация и намеса от страна на Банката. Бяха проведени разговори и бяха оферирани всички участници, започнали този проект.  Преди да ви покажем резултатите, бихме искали да дадем малко разяснение.
В следствие на факта, че БСГВ инвестира на 100% началото на проекта, управителния съвет взе решение институцията да запази 51% от Академията. Но също така, важно е да отбележим, че БСГВ няма намерение да се намесва в решенията и действията на дружеството, освен ако не бъде създадена ситуация на заплаха за капитала. На клановете и държавите в Драконовия свят бяха предложени различни условия. Общия техен сбор е 49% и сумата ще бъде приспадната пропорционално от клановите и държавните сметки. След разпределението на реалните дялове и продажбата на акциите нещата стоят по следния начин: (Графика 1 )

БСГВ                                          51
Воините на 7те хълма    10.78
Бдин                                          7.9968
Вестители на Хаоса         10.7653
Аванор                                    8.3251
Източен Вятър                   11.1328

Тотал - 100%

Това е реланото разпределение в моемнта. След продажбата на втори и евентуално трети пакет акции, процентното разпределние ще се промени спрямо бъдещото съотношение.

Но тъй като БСГВ, както споменахме, няма намерение да се меси в управата на академията и вземането на решения, условното участието на акционерите ще бъде в %но съотношение без участието на банката. Разпределнието изглежда по следния начин: (Графика 2)

Воините на 7те хълма       22
Бдин                                             16.32
Вестители на Хаоса             21.97
Аванор                                       16.99
Източен Вятър                       22.72

Академията е длъжна да дава отчет за дейноста си пред инвеститорите 2 пъти в годината. Акционерите е желателно да бъдат уведомявани за решението на академията за бъдещи проекти и също така да бъде съставен план за изплащане на дивидентите.

БСГВ е готова да подпомогне всяка институция, която среща затруднение при изготвянето на подобна документация, като за целта е нужно да се обърнете към който и да е от клоновете на БСГВ.

Графика 1
Графика 2

7
         С радост бихме искали да ви уведомим, че бе взето решение да стартира кампания по откриване на лични банкови сметки за клиенти на Банката. Решението бе дълъг и сложен процес, но резултатът ще бъде улеснение за всички потребители.  Създадохме бланкова форма, по която можете да въведете личните си данни, на базата на които ние ще открием вашата сметка, която можете да следите от всеки край на света. Винаги ще имате бърз и лесен достъп до личните си финанси и ще можете да следите баланса на своите сметки, кредити и депозити,както и други услуги предлагани от нас.
          С този проект ние повишаваме сигурността и надеждността на средства ви, вложенията ви и цялостния труд положен по спестяванията ви. Надяваме се да одобрите проекта и да се възползвате максимално бързо. В знак на загриженост и отговорност към клиентите си, ние ви предлагаме безплатно услугата по откриване на сметка до началото на идния месец (01.09.2014). Всички активи, пасиви и капитали към този момент се прехвърлят към новите, вече създадени и бъдещите сметки, като гарантираме, че няма промени дори и в една медна монета към ничия сметка.
          Сметките касаещи гилдии, организации, кланове и държави ще бъдат достъпни само и единствено до лидерите на съответните. Те от своя страна, могат да упълномощят (след попълване на декларация и пълномощно, по формуляр на банката) други лица, като съответно да им бъдат дадени права с различен достъп. За достъп до тези сметки, трябва да се свържете ЛИЧНО със служител на БСГВ от многобройните ни клонове, който ще ви осигури достъп.


Страници: [1]