Контакти

Сдружение за ролеви игри ЛАРП – България

email: larp.bulgaria at gmail

Председател: Кирил Драгомиров

Зам. председател: Георги Влайков

Зам. председател: Илина Конакчиева