Академия на живо

Какво е Академия на живо?

Академия на живо е проект на Сдружение за ролеви игри LARP Bulgaria, финансиран по Национална програма за младежта 2001-2025, Министерство на младежта и спорта, договор № 25-00-24/12.07.2023 г. за Проект № НПМ-2-034-ТО1/2022/07.11.2022.

Основна цел на проекта е участие на млади хора в иновативна форма за неформално обучение чрез адаптиране и внедряване на международен опит в използване на ролеви игри на живо.

База данни

Проектът включва създаване на база данни, която съдържа:
→ информация какво е ЛАРП, как се използва като метод за трениране на умения и какви ползи носи;
→ адаптирани сценарии за ларп игри и ръководства за провеждането им;
→ полезни линкове за допълнителна информация.

Последвайте линковете по-долу за достъп до информацията.

Към Учебно помагало →
Към ЛАРП сценарии →

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.