Razor Wire V: За играта

Razor wire започна преди години като еърсофт игра, предлагаща военносимулационни елементи на Е§Е, планиране и провеждане на операция по контрол на терен, търсене и залавяне на бегълци и противопартизанска дейност. Огромният пресечен терен, вереметраенето от едно цяло денонощие и свободата на действие я преврърнаха в уникално преживяване за играчите от всички фракции – бегълци, армия, партизани, цивилни.

В настоящето си, пето издание, Razor Wire ще инкорпорира още една функция- обучителна. На нея ще участва доброволното формирование ДФ Пловдив 112 , което ще проведе годишната си тренировка.

Теренът на симулацията обхваща територията между селата Радуловци, Бърложница, Братушково, Гълъбовци, Гургулят и Ракита. Огромният терен е с пресечен релеф, с две реки, разнообразна растителност и е достъпен през серия стари военни пътища.